kolejowe przejście graniczne

Lista stempli paszportowych, wiz i innych dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy o tej tematyce:

Opis: Turisticka propusnica – obowiązujące w lecie 2001 roku pozwolenie na wjazd do Jugosławii wydawane na granicy za 5 USD. Jest to niebieska karteczka, którą zwraca się przy opuszczaniu Jugosławii. Widoczny także stempel odprawy granicznej z Preszewa (granica z Macedonią). Źródło: Wyprawa autora strony do Iranu w roku 2001 (www.iran2001.republika.pl)