Rosja

Lista stempli paszportowych, wiz i innych dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy o tej tematyce:

Opis: Pieczątka AB wydawana przez polskie organy paszportowe potwierdza służbowy charakter wyjazdu do Rosji lub na Białoruś, co umożliwia wjazd do tych krajów bez vouchera lub wizy. Na zdjęciu mamy pieczątkę AB „zużytą” poprzez nabicie na niej stempli: polskiego z Terespola i białoruskiego z Brześcia. Źródło: Dzięki uprzejmości Jacka Żocha